Skærpet regler for støvsuger på byggepladsen
Arbejdstilsynet har skærpet kravet for støvsuger som bruges på danske byggepladser for at sikre håndværker mod luftforurening og indånding af sundhedsskadeligt støv.
Vi vil hos Toolster gerne hjælpe med at vælge den rigtige støvsuger, så alle kravene overholdes og i kan koncentrer jeg om at arbejde.

Støv på byggepladser indeholder ofte blandet støv og derfor anbefales det, at man bruger en H-godkendt støvsuger med akustisk alarm.
Førhen har det været sådan, at hvis man brugte en M eller en H mærket støvsuger så var man dækket ind efter Arbejdstilsynets regler for støvsugere på byggepladsen. Men nu er man begyndt at skelne imellem hvilken type opgave som støvsugeren skal løse.
Man deler nu støvsugerne op i to kategorier: ”Vacuum cleaners” som er til rengøring på byggepladsen og ”dust extractors” som er til processug på byggepladsen. Processug vil sige, at støvsugeren bruges sammen med et stykke el-værktøj eks. betonsliber, rundsav, kapsav osv.
”Vacuum cleaners” til rengøring behøver ikke akustisk alarm for at være M- eller H-godkendte, men så skal man huske, at de kun må bruges til rengøring og ikke til processug!
Køber man en Starmix M- eller H-mærkede støvsugere, som alle er med akustisk alarm, kan man bruge den både til rengøring og til processug. Dog skal man være opmærksom på hvilken type støv man bruger den til.
Toolster anbefaler Starmix ISC 1625 MPB "H" HEPA, da den kan bruges til det hele, både nåletræ og løvtræ, samt asbest, skimmel, isolering og andre sundhedsskadelige partikler.


Hermed uddrag fra arbejdstilsynets arbejdsmiljøregler om støv på byggepladser:
• Imødegå støv og anden luftforurening på udviklingsstedet eller ved at fjerne det - bl.a. processug.
• Ventilationsanlæg skal være forsynet med kontrolanordning der angiver utilstrækkelig funktion.
• Der skal være orden og ryddelighed så forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og fri for spild o.l.
• Rengøring skal udføres på en sådan måde, at skadelig forurening ikke spredes.
• Ved udførelse af arbejdet skal der træffes effektive foranstaltninger til at hindre udslip og spredning af bl.a. støv.

Bekendtgørelser – kræft, grænseværdier og arbejde med stoffer og materialer:
• Kræft – luftforurening der ikke kan undgås. Anvend procesudsugning egnet til at fjerne støvet, hvor den udvikles.
• Stoffer og materialer der anses for kræftfremkaldende – fx respirabel kvarts, træstøv og metalstøv ved slibning ved svejsning.
• Grænseværdi fx respirabel kvarts 0,1 mg/m3 - giver kun mening ved løbende målinger og erstatter ikke foranstaltninger.
• Kræft bilag 2, Arbejdsproces – fx træstøv. • Særligt farligt arbejde/særlig kemisk APV.

Konklusion
• Støv på gulve mv. på byggepladser indeholder typisk blandet støv fra arbejdsprocesserne herunder fx træstøv og respirabel kvarts.
• Typisk er støvet ikke undersøgt og efter forsigtigheds princippet, skal der så anvendes H-støvsuger til rengøring.
• M-støvsuger (dust extractor) må kun anvendes til støv med en grænseværdi ≥ 0,1 mg/m3 og som ikke anses for kræftfremkaldende eller sygdomsfremkaldende.
• H-støvsuger (dust extractor) må anvendes til det hele.
• Arbejdstilsynet anbefaler derfor at købe H-dust extractors til brug  på byggepladser – er det mest sikre og kan anvendes i alle sammenhænge


Toolster anbefaler at du bruger Starmix støvsuger ISC 1625 MPB "H" HEPA da den opfylder alle krav der stilles. Den har HEPA filter samt både optisk og akustisk filteralarm så du bliver advaret hvis der skulle slippe forurenet luft ud i lokalet.

Står du og skulle udskifte et større antal støvsugere, for at imødekomme de nye krav, kan du kontakte os på 97151500 eller info@toolster.dk
Tilknyttet fil: Arbejdstilsynets krav til støvsugere på byggepladsen (225 kB)